آمازون فروش بذرهای خارجی را ممنوع کرد


مرکز تخصصی آموزش تبلیغات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، آمازون اعلام کرده که هیچ نوع بذر