تشریح اعتبارات بخش فضا در لایحه بودجه سال ۹۷


مرکز تخصصی آموزش تبلیغات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی ایران در مورد خبر مربوط به «حذف بخشی از اعتبارات فضایی در لایحه بودجه ۹۷ / به ماهواره های بومی بودجه تعلق نگرفت» که از سوی خبرگزاری مهر با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده است، توضیح داد.

سازمان فضایی ایران اعلام کرد: در آغاز هر برنامه توسعه پنج ساله، دستگاههای اجرایی مکلف به بازنگری و ساماندهی برنامه ها و طرح های خود منطبق با اهداف و احکام پیش بینی شده در برنامه هستند و از سوی دیگر تدوین لایحه بودجه سال آتی با رویکرد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین شده است، لذا مقایسه بند به بند جداول مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ عملا منطقی نیست که مشروح آن در ادامه آمده است:

در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور در چارچوب سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (به ویژه سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) و قانون برنامه ششم توسعه کشور، ساماندهی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت و نتایج آن با رویکرد یکپارچگی و همگرایی برنامه‌های مجموعه وزارت و همراستا با نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در قالب برنامه‌ها، فعالیتها، طرح ها و پروژه های جدید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ منعکس شده است.

از این رو تمامی فعالیتهای هزینه ای و تملک مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب سه برنامه شامل «توسعه زیرساخت های بخش ICT »،  «توسعه کاربردها و خدمات بخشی ICT » و «توسعه فناوری های بخش ICT » طرح ریزی شده است.

بنابراین با توجه به اهداف و احکام پیش بینی شده برای بخش فضایی در برنامه ششم توسعه، تمام امور مرتبط با فعالیتهای حوزه فضایی در قالب دو برنامه «توسعه کاربردها و خدمات بخش ICT و «توسعه فناوری های بخش ICT در ستاد وزارت ارتباطات به عنوان راهبر و دستگاههای متولی شامل سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران برنامه‌ریزی شده است.

بدینگونه که امور مرتبط با تامین و بهره برداری از ماهواره های ملی مخابراتی و سنجشی و همچنین توسعه خدمات و کاربردهای فضایی در چارچوب برنامه «توسعه کاربردها و خدمات بخش ICT » و امور مرتبط با دستیابی به دانش، اکتساب و توسعه فناوری های فضایی، طراحی و ساخت ماهواره های بومی، ایجاد و توسعه آزمایشگاههای فضایی در چارچوب برنامه توسعه فناوری های بخش ICT طرح ریزی شده است.

بنابراین تمامی فعالیت هایی که در گزارش منتشر شده خبرگزاری مهر در خصوص بررسی اعتبارات فضا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، اشاره به حذف آنها شده است، با برنامه ها و فعالیتهای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مرتبط هستند.

به عنوان مثال فعالیت های «توسعه سامانه های بلوک انتقال مداری» و «توسعه فناوری های مورد نیاز سامانه های انتقال مداری و پیشرانش فضایی» با فعالیت «توسعه فناوری های حمل و نقل فضایی» و فعالیت توسعه فناوری های مورد نیاز سامانه های ماهواره ای» با فعالیت های توسعه و بومی سازی ماهواره های سنجشی و «توسعه و بومی سازی ماهواره های مخابراتی» جایگزین شده اند که ایجاد این ارتباط منطقی میان سایر فعالیت ها نیز میسر است.

از منظر اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، فارغ از اعتبارات اشاره شده در گزارش مذکور، دو ردیف متفرقه «توسعه فناوری های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «توسعه زیرساخت ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» با اعتباری معادل ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال معادل (یازده هزار و هشتصد میلیارد ریال) پیش بینی شده است، که عمده سهم آن را فعالیت های حوزه فضایی تشکیل می دهد.

همچنین از زمان ملحق شدن سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون بالغ بر چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در راستای توسعه خدمات فضائی (تامین ماهواره سنجشی و مخابراتی، ساخت ماهواره سنجشی و مخابراتی بومی، توسعه فناوری مای ماهواره ای و حفظ نقاط مداری) صورت گرفته است که در مقایسه با سال های قبل از آن بی سابقه بوده است.

بنابراین تخصیص اعتبارات صورت گرفته طی سال های اخیر و اعتبارات پیش بینی شده حوزه فضایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان دهنده اهتمام و تلاش همه جانبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه و بومی سازی فناوری های فضایی و به موازات تامین ماهواره های ملی جهت رفع نیازهای فعلی کشور در این حوزه است.


کلیه مطالب این وب وب سایت از سراسر سایت های مجاز اینترنتی از نظر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. در صورت مشاهده مطالب خلاف قوانین لطفا به مدیریت اطلاع دهید تا حذف گردد.

Related Posts

سیستم عامل هواوی با کمک محققان روس توسعه می یابد
تکمیل زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت
اجرای طرحی برای آرشیو کردن بخش زیادی از اینترنت
دانش فنی کافی برای تولید صنایع مخابراتی در کشور وجود دارد