مایکروسافت تحریم هواوی را به ضرر آمریکا دانست


مرکز تخصصی آموزش تبلیغات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، پس از آنکه ۱۷۳ شرکت تجاری مختلف در