گزارش تصویری از گردهمایی بازاریابی جهانی / درحال آپدیت


مرکز تخصصی آموزش تبلیغات کشور

دنیای تبلیغات – واحد خبر

گردهمایی بازاریابی جهانی، ۳۰ آبان و ۱ آذر، در سالن ابوریحان واقع در مرکز همایش‏ های بین‏ المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران در حال برگزاری میباشد.

سخنرانان روز اول همایش (پارت اوّل) :

55f82dfae3b8fArash گزارش تصویری از گردهمایی بازاریابی جهانی / درحال آپدیت Arash Vafadari
506c84a80cbe2Lars lego گزارش تصویری از گردهمایی بازاریابی جهانی / درحال آپدیت Lars Silberbauer
5642fa7054d75maryam2 گزارش تصویری از گردهمایی بازاریابی جهانی / درحال آپدیت Maryam Monjazi

سخنرانان روز اول همایش (پارت دوّم) :

5583e3925e010Alex Malouf گزارش تصویری از گردهمایی بازاریابی جهانی / درحال آپدیت

Alex Malouf

54538755cce29Alper Eroglu گزارش تصویری از گردهمایی بازاریابی جهانی / درحال آپدیت

Alper Eroglu

 116 گزارش تصویری از گردهمایی بازاریابی جهانی / درحال آپدیت

211 گزارش تصویری از گردهمایی بازاریابی جهانی / درحال آپدیت49 گزارش تصویری از گردهمایی بازاریابی جهانی / درحال آپدیت56 گزارش تصویری از گردهمایی بازاریابی جهانی / درحال آپدیتلینک منبع

دیدگاهتان را بنویسید