بازاریابی امروزی، تحت تاثیر دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی امروزی، تحت تاثیر دیجیتال مارکتینگ بازاریابی از دیرباز در بین کسب و کارهای مختلف وجود داشته است؛ در گذشته به روش های سنتی و قدیمی مثل داد زدن در خیابان و ترغیب کردن مردم به خرید و حالا به روش های نوین با بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا… بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال […]